Untitled‎ > ‎

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามสถานการณ์โควิค ๑๙

โพสต์3 ก.ค. 2564 07:35โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ดร.สุเทพ. ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษา นายมงคล ทวีบุญ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยมี นางสาวดวงใจ ถวิลไพร นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ๒
Comments