Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขก.2 เปิดศูนย์ SEC ประจำอำเภอ

โพสต์10 มิ.ย. 2564 08:59โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2564 09:18 ]

ดร.สุเทพ  ปาลสาร ประธานเปิดศูนย์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ(studen Excellence Center)เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนานักเรียนที่เรียนเก่งในแต่ละวิชา มาเรียนรวมกันเพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะ เป็นแกนนำ รวมทั้งครูผู้สอนที่มีความชำนาญรายวิชามารวมกันและเป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนพร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดอบรมพัฒนาครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนภายในอำเภอ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด
Comments