Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:08โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอมัญจาคีรี ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา หลังจากประชุมฯเสร็จ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา และโรงเรียนบ้านโจด
Comments