Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 06:11โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร อำเภอชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สายออกพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียน ซึ่งผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นสายที่ ๑ ออกพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน และโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี
Comments