Untitled‎ > ‎

ประชุม มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 6 อำเภอ

โพสต์18 พ.ค. 2562 08:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 09:49 ]
ประชุม มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 6 อำเภอ


คลิกดูภาพกิจกรรม (ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขก2)
2. อำเภอเปือยน้อย คลิก
3.อำเภอมัญจาคีรี  คลิก
4.อำเภอบ้านไผ่ คลิก
5.อำเภอบ้านแฮด คลิก
4.อำเภอโคกโพธิ์ไชย คลิก
VTR  ผอ เขต  มอบนโยบายและพบเพื่อนครู

วิดีโอ YouTube


VTR2ดร ธนพร นฤนาทวัฒนา   ผอกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิดีโอ YouTube

VTR3 นายเทียนชัย เบ้าจรรยา ผอ โรงเรียนบ้านหัวนา นำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิดีโอ YouTube