Untitled‎ > ‎

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

โพสต์3 ก.ค. 2564 07:31โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2564 07:38 ]
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาในทุกด้านดำสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑,นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓ – ๕ และสพม.ขอนแก่น หรือผู้แทน,นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน, ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ประชุมมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต ๑
ą
นุจริน โชติญาโน,
3 ก.ค. 2564 07:36
Comments