Untitled‎ > ‎

สพป.ขก.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์22 ก.ค. 2562 21:25โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขัน และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ชนะการแข่งขันในทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.บุรีรัมย์ และ ระดับชาติ ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การจัดการศึกษาให้คุณครู นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับสังคม บุคคลได้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ นักเรียนได้มี เวทีแสดง ศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม
Comments