Untitled‎ > ‎

สพป.ขก.2 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โพสต์16 มิ.ย. 2563 23:23โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 มอบหมายให้ นายเสรี ขามประไพรอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา อ.บ้านไผ่อ.บ้านแฮด อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนทบท อ.เปือยน้อย อ.มัญจาคีรีร่วมงานวันพ่อแห่งชาติช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในนามของ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/cHAQ5rR3VHmCL5x1A
Comments