Untitled‎ > ‎

สพป.ขก.2 ทำ MOU การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โพสต์25 มิ.ย. 2563 23:26โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 07:08 ]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่แบบบูรณาการ ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญคือการทำให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ เป็นต้นแบบ ซึ่งมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมลงนาม MOU ดร.จิระภา ธรรมนำศิล และ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments