Untitled‎ > ‎

สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:13โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้นำเงินกองทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คือ เด็กหญิงกนกวรรณ รักชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บ้านเลขที่ 159/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมอบให้กับนางวรีรัตน์ กิมมะเลิง ผู้ปกครองนักเรียน และเด็กหญิงกันยารัตน์ ซื่อตรง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รายละ 2,000 บาท
Comments