Untitled‎ > ‎

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:38โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่ เขต 2 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบาย สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต" กิจกรรมประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ผอ.สพท.พบข้าราชการ
Comments