Untitled‎ > ‎

สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค

โพสต์3 ส.ค. 2562 03:33โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยกับนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อเก็บข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหาของนักเรียนเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดสรรเงินทุนความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวชูสะอาด กันธรส ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อพูดคุย สอบถาม นักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ทุนการศึกษา ซึ่งได้แก่ นักเรียนสังกัด อปท. เด็กชายสุรเดช ชาวท่าโขล่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เด็กชายภาณุวิชญ์ สุปัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโจด อำเภอมัญจาคีรี และ เด็กหญิงเจนนี่ ยอดพรม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังแคน อ.มัญจาคีรี โดย ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอมัญจาคีรี ให้การต้อนรับ
Comments