Untitled‎ > ‎

ทีม สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมให้กำลังใจ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

โพสต์22 ก.ค. 2562 21:39โดยkkn2 admin
รอง ผอ.สพป.ขก.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้อย ข้าราชการครู ร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำบูธ เสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้รับการประเมิน จำนวน 9 เขตพื้นที่
Comments