Untitled‎ > ‎

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม สพป.ขก.2

โพสต์3 ส.ค. 2562 03:37โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อ ตรวจ กำกับ ติดตาม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย มี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ประธานอำเภอ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประขุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมนี้ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ได้มอบนโยบายในการบริหารให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา
Comments