Untitled‎ > ‎

ถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ ๒

โพสต์5 ก.ย. 2562 08:04โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 08:09 ]
ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จัดงานถนนนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ครั้งที่ ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มาแสดงนิทรรศการ ผลงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่แก่สาธารณชน และเพื่อรวบรวม  Best ของแต่ละโรงเรียนไว้เป็นเล่ม ณ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่เด่นที่สุด เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย มาจัดแสดงนิทรรศการในงานนี้

Comments