Untitled‎ > ‎

ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่

โพสต์7 มี.ค. 2563 14:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 20:38 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขค 2 ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ดร อุดมพร กันทะใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

นางสาวปรีดาวรรณ  อ่อนนางไย ศึกษานิเทศก์  ด้วยความยินดียิ่ง


Comments