เงินเดือน ภาษี

เนื่องจาก ขณะนี้  เว็บไซต์ ที่ให้บริการ เกี่ยวกับ สลิปเงินเดือน และ ภาษีมีปัญหาที่ระบบ การแสดงผลผ่านเว็บไซต์ (ซึ่งไม่กระทบกับการหักเงินเข้าบัญชีและธุรกรรมอื่นๆ แต่อย่างได ส่วนการนำเสนอผ่านเว็บไซต์กำลังดำเนินการแก้ไข 
1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนบัญชีเงินเดือน ขัดข้องในช่วงนี้  หากท่านต้องการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน (จนกว่าระบบจะใช้งานได้ตามปกติ)
2. กรณีท่านต้องการนำข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้คลิกดูตัวเลขที่นี่ ช่องสุดท้าย
3.  กำลังดำเนินการ
      3.1 ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ช่องทางที่ 1   ช่องทางที่ 2  
      3.2 ระบบสลิปเงินเดือน  ช่่องทางที่ 1   ช่องทางที่ 2     (กำลังดำเนินการ)

(ระบบสลิปเงินเดือนอยู่ระหว่างการนำข้อมูลการเงินเข้าระบบยังเป็นข้อมูลย้อนกลับไป เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการวันจันทร์ ที่ 11 เมย 60 หรือตืดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)  หรือแจ้งชื่อที่อยู่ หมายเลข 13 หลัก มาก่อนล่วงหน้าที่ e-mail ictkk2@gmail.com จะส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการรอไว้ครับ)   ติดต่อผู้ดูแลระบบ 086-8567270