โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่ 
-โครงสร้างหน่วยงานจะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน  

Comments