รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่2
Comments