แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่

Comments