อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่อง  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  คลิกที่นี่