รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 2  คลิกที่นี่ 3

 
 
 
 


Comments