เกียรติบัตร อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 01:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 01:44 ]
อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ITEC)