photo Album

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

โพสต์5 ส.ค. 2560 07:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย

อบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์5 ส.ค. 2560 07:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย

อบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 27 มิย2560 คลิดดูภาพ

ภาพอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์28 ก.ค. 2560 09:39โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ภาพอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2  2560   คลิกที่นี่

1-3 of 3