ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ สนับสนุนระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต 2 คลิกที่นี่ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชญานิน  สารแสน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-223-7466

ข่าว ระบบเด็กนักเรียนยากจน สพป ขอนแ่ก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »