ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ สนับสนุนระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต 2 คลิกที่นี่ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพรเพ็ญ กรีเงิน  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-637-9108

ข่าว ระบบเด็กนักเรียนยากจน สพป ขอนแ่ก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »