ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ สนับสนุนระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต 2 คลิกที่นี่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพร  เที่ยงนนทรีย์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-584-9250

ข่าว ระบบเด็กนักเรียนยากจน สพป ขอนแ่ก่น เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »