สลิปเงินเดือน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนบัญชีเงินเดือน ขัดข้องในช่วงนี้  หากท่านต้องการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน (จนกว่าระบบจะใช้งานได้ตามปกติ) 
คลิกเข้าสู่ระบบ
Comments