สื่อ YouTupe

คุณครูนิตยา เทพาขันธ์ ครูดี ศรี สพฐ. (2561)

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย

คุณครูนิตยา เทพาขันธ์ ครูดี ศรี สพฐ. (2561)

https://youtu.be/PWOUWZZbZdo

วิดีโอ YouTube


DLTV โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:28โดยนายเทอดชัย บัวผาย

DLTV โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2

วิดีโอ YouTube


5P โมเดล สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย

5P โมเดล สพป.ขอนแก่น เขต 2

วิดีโอ YouTube


แนะนำ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:22โดยนายเทอดชัย บัวผาย

แนะนำ สพป.ขอนแก่น เขต 2

https://youtu.be/CTjNyn5ncIA

วิดีโอ YouTube


ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 3

โพสต์17 ก.พ. 2562 18:04โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 3

วิดีโอ YouTube


สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2562 18:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1

วิดีโอ YouTube


การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2562 17:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1

https://youtu.be/OEHpjC9T6xE

วิดีโอ YouTube


1-7 of 7