16 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทำพิธิเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่

โพสต์24 มี.ค. 2564 15:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย
16 มีนาคม  2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทำพิธิเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่  

วิดีโอ YouTube


Comments