การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2562 17:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1

https://youtu.be/OEHpjC9T6xE

วิดีโอ YouTube


Comments