โรงเรียนบ้านนาฮี สภาพแวดล้อมสวยงาม ใช้ DLTV ในการเรียนการสอน

โพสต์24 มี.ค. 2564 15:45โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ดร.สุเทพ ปาลสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้มีโอกาส เยี่ยมชม ชื่นชมและให้กำลังใจ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาฮี อำเภอมัญจาคีรี ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดสภาพแวดล้อมได้สวยงามน่าอยู่น่าเรียน ใช้ DLTV แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

วิดีโอ YouTube


Comments