สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1

โพสต์17 ก.พ. 2562 18:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1

วิดีโอ YouTube


Comments