กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ส.ค. 2564 00:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 ส.ค. 2564 00:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 ส.ค. 2564 00:15 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
1 ส.ค. 2564 10:22 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ารสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์
1 ส.ค. 2564 10:21 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ารสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์
29 ก.ค. 2564 23:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ดร.สุเทพ ปาลสาร )พบเพื่อนครูผู้บริหาร
29 ก.ค. 2564 23:30 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ดร.สุเทพ ปาลสาร )พบเพื่อนครูผู้บริหาร
29 ก.ค. 2564 23:30 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ดร.สุเทพ ปาลสาร )พบเพื่อนครูผู้บริหาร
29 ก.ค. 2564 23:27 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ดร.สุเทพ ปาลสาร )พบเพื่อนครูผู้บริหาร
23 ก.ค. 2564 06:15 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ก.ค. 2564 06:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ก.ค. 2564 06:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ก.ค. 2564 00:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ก.ค. 2564 00:47 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 ก.ค. 2564 03:40 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แจ้ง การเข้าใช้งานระบบ e-office สพป.ขอนแก่น เขต 2
19 ก.ค. 2564 22:18 นุจริน โชติญาโน แก้ไข สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต
19 ก.ค. 2564 08:33 นุจริน โชติญาโน แก้ไข โทรศัพท์ติดต่อ
7 ก.ค. 2564 00:20 นุจริน โชติญาโน แนบ ประชุม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.gif กับ การประชุม วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
7 ก.ค. 2564 00:20 นุจริน โชติญาโน สร้าง การประชุม วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
3 ก.ค. 2564 07:38 นุจริน โชติญาโน แก้ไข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
3 ก.ค. 2564 07:38 นุจริน โชติญาโน แนบ 202530503_1910227529140700_5009126445295032672_n.jpg กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
3 ก.ค. 2564 07:36 นุจริน โชติญาโน แนบ 202634108_1910227565807363_1930994618088450256_n.jpg กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
3 ก.ค. 2564 07:35 นุจริน โชติญาโน แนบ งานนำเสนอ1.jpg กับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามสถานการณ์โควิค ๑๙
3 ก.ค. 2564 07:35 นุจริน โชติญาโน สร้าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามสถานการณ์โควิค ๑๙
3 ก.ค. 2564 07:31 นุจริน โชติญาโน แนบ รมว.ศธ.ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น.jpg กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

เก่ากว่า | ใหม่กว่า