กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โทรศัพท์ติดต่อ
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โทรศัพท์ติดต่อ
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
19 ก.พ. 2561 05:47 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
19 ก.พ. 2561 05:44 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
19 ก.พ. 2561 05:41 kkn2 admin สร้าง บันทึกข้อตกลงร่วมมือสถานศึกษาสีขาว
19 ก.พ. 2561 05:20 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
15 ก.พ. 2561 19:20 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา
7 ก.พ. 2561 00:31 kkn2 admin สร้าง ประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
7 ก.พ. 2561 00:19 kkn2 admin แก้ไข ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2560
6 ก.พ. 2561 06:09 kkn2 admin สร้าง บทความไม่มีชื่อ
5 ก.พ. 2561 19:31 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
3 ก.พ. 2561 20:39 kkn2 admin สร้าง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
3 ก.พ. 2561 20:30 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET
3 ก.พ. 2561 19:59 kkn2 admin สร้าง ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี และ อ.ชนบท
3 ก.พ. 2561 19:54 kkn2 admin สร้าง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี
3 ก.พ. 2561 19:48 kkn2 admin สร้าง เปิดป้ายโรงเรียนธนาคารและตรวจเยี่ยมโรงเรียน
28 ม.ค. 2561 03:58 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
26 ม.ค. 2561 04:22 kkn2 admin สร้าง ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ม.ค. 2561 23:01 kkn2 admin แก้ไข การจัดงานวันครู อำเภอบ้านไผ่
24 ม.ค. 2561 22:32 kkn2 admin สร้าง การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า