กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
19 พ.ย. 2562 18:15 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
15 พ.ย. 2562 08:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
3 พ.ย. 2562 07:36 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
3 พ.ย. 2562 07:34 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
2 พ.ย. 2562 04:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
2 พ.ย. 2562 04:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
2 พ.ย. 2562 03:59 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:53 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:48 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:43 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:40 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:39 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
29 ต.ค. 2562 08:36 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:34 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 ต.ค. 2562 08:29 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
28 ต.ค. 2562 06:42 kkn2 admin แก้ไข ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
28 ต.ค. 2562 06:39 kkn2 admin สร้าง ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
24 ต.ค. 2562 21:51 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียน
24 ต.ค. 2562 21:50 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียน
24 ต.ค. 2562 21:39 kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 วางพวงมาลา วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 2562 21:35 kkn2 admin สร้าง พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24 ต.ค. 2562 21:14 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียนการศึกษาพิเศษ
24 ต.ค. 2562 21:13 kkn2 admin แนบ DSC_0106.JPG กับ บผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียนการศึกษาพิเศษทความไม่มีชื่อ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า