กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ธ.ค. 2560 01:23 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ตัวอย่าง/เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)
11 ธ.ค. 2560 19:37 kkn2 admin สร้าง สพป.สัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย
11 ธ.ค. 2560 18:40 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สพป. สัญจร อำเภอเปือยน้อย
7 ธ.ค. 2560 14:05 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค
2 ธ.ค. 2560 18:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
2 ธ.ค. 2560 17:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
2 ธ.ค. 2560 17:24 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
2 ธ.ค. 2560 16:52 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
26 พ.ย. 2560 19:13 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
24 พ.ย. 2560 19:23 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
24 พ.ย. 2560 19:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
24 พ.ย. 2560 19:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
24 พ.ย. 2560 19:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
24 พ.ย. 2560 19:02 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
24 พ.ย. 2560 18:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
24 พ.ย. 2560 18:45 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
23 พ.ย. 2560 14:53 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สพฐ. แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ระหว่าง 20-22 ธ.ค. 60 ที่ จ.ขอนแก่น
14 พ.ย. 2560 01:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ย. 2560 01:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 พ.ย. 2560 09:11 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การทำสัญญาจ้างพี่เลี่ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2561
9 พ.ย. 2560 23:29 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
9 พ.ย. 2560 23:25 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐
8 พ.ย. 2560 23:57 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
8 พ.ย. 2560 23:51 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
8 พ.ย. 2560 23:44 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘

เก่ากว่า | ใหม่กว่า