กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ม.ค. 2565 08:19 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2
19 ม.ค. 2565 08:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2
18 ม.ค. 2565 01:04 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
17 ม.ค. 2565 22:38 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 ม.ค. 2565 05:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
15 ม.ค. 2565 23:50 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
12 ม.ค. 2565 03:12 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2
11 ม.ค. 2565 20:17 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
11 ม.ค. 2565 20:17 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ Picture1.png กับ การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
11 ม.ค. 2565 19:29 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
28 ธ.ค. 2564 20:21 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การย้ายข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
28 ธ.ค. 2564 18:29 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
28 ธ.ค. 2564 18:28 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
28 ธ.ค. 2564 18:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
28 ธ.ค. 2564 17:59 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทำเนียบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28 ธ.ค. 2564 17:58 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทำเนียบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
23 ธ.ค. 2564 20:32 wannapa suarod แก้ไข เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
23 ธ.ค. 2564 20:31 wannapa suarod สร้าง เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
21 ธ.ค. 2564 00:04 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
21 ธ.ค. 2564 00:04 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
14 ธ.ค. 2564 15:58 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
14 ธ.ค. 2564 01:16 wannapa suarod สร้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP)
12 ธ.ค. 2564 06:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
9 ธ.ค. 2564 01:21 wannapa suarod สร้าง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯและสิ่งก่อสร้าง
9 ธ.ค. 2564 00:19 คุณเร คุณเร แก้ไข ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า