กิจกรรมล่าสุดของไซต์

kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการด้านภาษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
kkn2 admin แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
kkn2 admin สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2
kkn2 admin สร้าง เยี่ยมสนามสอบ O-NET
kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(Smart Obec)ให้แก่ครูธุรการโรงเรียน
kkn2 admin สร้าง การจัดงานวันครู ประจำปี 2562
kkn2 admin สร้าง มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD
kkn2 admin สร้าง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)
kkn2 admin สร้าง โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน
kkn2 admin แก้ไข เปิดโครงการบ้านวิชา Open House “การเรียนรู้สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน”
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48370760_1135707186592742_5457519422954536960_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48362165_1135707416592719_7617900655880962048_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48360721_1135707246592736_8838559949433864192_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48362165_1135707416592719_7617900655880962048_n (1).jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48333193_1135707366592724_5466850892240125952_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48281564_1135707206592740_7628040403651919872_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48156174_1135707543259373_4283343757287358464_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 48242383_1135707146592746_3338154135567466496_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 47687377_1135707163259411_5905109569872330752_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin นำออกไฟล์แนบ 47684403_1135707306592730_3141783626589405184_n.jpg จาก การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48370760_1135707186592742_5457519422954536960_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48362220_1135707496592711_3759964041938731008_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48362165_1135707416592719_7617900655880962048_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48362165_1135707416592719_7617900655880962048_n (1).jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48360721_1135707246592736_8838559949433864192_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."

เก่ากว่า | ใหม่กว่า