กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ม.ค. 2564 02:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบาย
22 ม.ค. 2564 02:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบาย
22 ม.ค. 2564 02:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบาย
22 ม.ค. 2564 00:50 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบาย
21 ม.ค. 2564 19:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข (ภายใน 25 มค 64)สำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
21 ม.ค. 2564 02:10 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง (ภายใน 23 มค 64)สำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
20 ม.ค. 2564 23:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
20 ม.ค. 2564 23:09 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แบบสำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
19 ม.ค. 2564 18:32 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบาย
19 ม.ค. 2564 16:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ ขอนแก่น เขต2 (จุดเน้นพิเศษ)
19 ม.ค. 2564 16:13 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ ขอนแก่น เขต2 (จุดเน้นพิเศษ)
19 ม.ค. 2564 15:13 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ ขอนแก่น เขต2 (จุดเน้นพิเศษ)
19 ม.ค. 2564 15:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ ขอนแก่น เขต2 (จุดเน้นพิเศษ)
19 ม.ค. 2564 15:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ ขอนแก่น เขต2 (จุดเน้นพิเศษ)
19 ม.ค. 2564 15:03 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นโยบายยกคุณภาพ
19 ม.ค. 2564 15:02 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง นโยบายยกคุณภาพ
16 ม.ค. 2564 19:28 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข วันครู2564
15 ม.ค. 2564 07:44 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง วันครู2564
15 ม.ค. 2564 02:23 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการติดตามมาตรการ ป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563
13 ม.ค. 2564 20:12 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง รายงาน การปิดเรียนในสถานการ โควิด 19 (รอบ 2)
13 ม.ค. 2564 19:35 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 ม.ค. 2564 19:33 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 ม.ค. 2564 19:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 ม.ค. 2564 19:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ปฏิทินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 Google Calendar
13 ม.ค. 2564 19:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ปฏิทินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 Google Calendar

เก่ากว่า | ใหม่กว่า