กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข คำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home
นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข คำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home
18 เม.ย. 2564 00:54 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
17 เม.ย. 2564 06:34 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
17 เม.ย. 2564 06:21 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
15 เม.ย. 2564 20:43 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข คำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home
15 เม.ย. 2564 17:35 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย สร้าง คำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home
13 เม.ย. 2564 09:58 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด (ทุกโรงเรียน) การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
13 เม.ย. 2564 09:58 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
13 เม.ย. 2564 09:48 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
13 เม.ย. 2564 09:36 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย สร้าง การสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
1 เม.ย. 2564 22:12 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 2
1 เม.ย. 2564 21:57 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 2
24 มี.ค. 2564 23:45 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
24 มี.ค. 2564 15:53 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผอ.สพป ขอนแก่น เขต 2 เปิดเปิดศูนย์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
24 มี.ค. 2564 15:47 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย สร้าง ผอ.สพป ขอนแก่น เขต 2 เปิดเปิดศูนย์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
24 มี.ค. 2564 15:45 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย สร้าง โรงเรียนบ้านนาฮี สภาพแวดล้อมสวยงาม ใช้ DLTV ในการเรียนการสอน
24 มี.ค. 2564 15:44 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย สร้าง 16 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทำพิธิเปิดป้ายชื่อสำนักงานใหม่
22 มี.ค. 2564 06:00 นิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
9 มี.ค. 2564 04:35 ศน เทอดชัย ออนไลน์ แก้ไข การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
9 มี.ค. 2564 04:34 ศน เทอดชัย ออนไลน์ แก้ไข การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
9 มี.ค. 2564 04:34 ศน เทอดชัย ออนไลน์ แก้ไข การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
9 มี.ค. 2564 04:26 ศน เทอดชัย ออนไลน์ สร้าง การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
6 มี.ค. 2564 01:12 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 2
6 มี.ค. 2564 01:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 2

เก่ากว่า | ใหม่กว่า