กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ที่ ศธ 04026/ว3630 เรื่อง ส่งชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ที ศธ 04026/3601 แจ้งอนุมัติจัดสรรและแนวปฏิบัติในการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562
นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 พ.ย. 2561 23:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
16 พ.ย. 2561 22:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
16 พ.ย. 2561 22:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
16 พ.ย. 2561 20:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
16 พ.ย. 2561 20:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
15 พ.ย. 2561 22:51 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
15 พ.ย. 2561 22:35 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข ไม่มีชื่อ
15 พ.ย. 2561 22:34 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like”
15 พ.ย. 2561 22:08 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลครูเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA-Like”
14 พ.ย. 2561 23:40 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2561 15:55 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความพอเพียง”
13 พ.ย. 2561 07:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 พ.ย. 2561 07:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน
13 พ.ย. 2561 07:24 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ฟฟ
13 พ.ย. 2561 06:50 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน
13 พ.ย. 2561 06:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน
13 พ.ย. 2561 06:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน
13 พ.ย. 2561 05:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว กิจกรรมจากโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า