กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ส.ค. 2560 04:48 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา
19 ส.ค. 2560 23:44 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 15 ค่าย OBEC ACTIVE LEARNING
14 ส.ค. 2560 08:54 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง เว็บไซต์ มมหกรรมวิชาการระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
14 ส.ค. 2560 05:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
11 ส.ค. 2560 22:37 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
11 ส.ค. 2560 21:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 2560 21:49 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
7 ส.ค. 2560 22:49 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
7 ส.ค. 2560 10:22 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ทะเบียน ใบประกาศ
7 ส.ค. 2560 02:53 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET2560
5 ส.ค. 2560 09:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
5 ส.ค. 2560 07:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข อบรมครูธุรการ ระบบ Smart Obec
5 ส.ค. 2560 07:49 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
5 ส.ค. 2560 07:46 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง อบรมครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
5 ส.ค. 2560 05:58 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Smart OBEC
4 ส.ค. 2560 08:18 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
4 ส.ค. 2560 04:23 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
4 ส.ค. 2560 04:11 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
4 ส.ค. 2560 04:05 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสร้างความตระหนักและข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายกัลยาณมิตร
3 ส.ค. 2560 09:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
3 ส.ค. 2560 09:36 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
2 ส.ค. 2560 00:03 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
1 ส.ค. 2560 23:59 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
31 ก.ค. 2560 18:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
31 ก.ค. 2560 10:04 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า