กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ต.ค. 2564 07:01 นายเทอดชัย บัวผาย อัปเดต nt.png
22 ต.ค. 2564 07:00 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ onetm3.png กับ หน้าหลัก
22 ต.ค. 2564 06:56 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ nt.png กับ หน้าหลัก
21 ต.ค. 2564 00:22 wannapa suarod สร้าง เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ 2564)
14 ต.ค. 2564 21:32 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
13 ต.ค. 2564 20:13 คุณเร คุณเร แก้ไข ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ต.ค. 2564 20:13 คุณเร คุณเร แก้ไข ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ต.ค. 2564 20:12 คุณเร คุณเร แนบ 263934.jpg กับ ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ต.ค. 2564 20:11 คุณเร คุณเร แนบ พัชรี.jpg กับ ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ต.ค. 2564 20:10 คุณเร คุณเร แนบ 328743.jpg กับ ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 ต.ค. 2564 20:09 คุณเร คุณเร แนบ 250872.jpg กับ ทำเนียบ บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 ต.ค. 2564 04:18 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
9 ต.ค. 2564 23:07 นายเทอดชัย บัวผาย อัปเดต 2021-10-10_12-59-45.png
9 ต.ค. 2564 23:02 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ 2021-10-10_12-59-45.png กับ หน้าหลัก
6 ต.ค. 2564 21:41 wannapa suarod สร้าง เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
5 ต.ค. 2564 02:21 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
5 ต.ค. 2564 02:21 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
22 ก.ย. 2564 00:49 wannapa suarod สร้าง เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
14 ก.ย. 2564 02:07 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เชิญชวน คุณครูสมัครใช้ แอปพลิเคชั่น เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center
14 ก.ย. 2564 01:57 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การใช้สื่อ แอปพลิเคชั่นใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center
9 ก.ย. 2564 20:15 wannapa suarod สร้าง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
3 ก.ย. 2564 17:47 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
2 ก.ย. 2564 00:56 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์
2 ก.ย. 2564 00:53 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ปพ.3 ออนไลน์
24 ส.ค. 2564 23:34 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำรวจข้อมูลคุณครูทุกท่าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า