กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ม.ค. 2563 00:52 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
26 ม.ค. 2563 19:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
25 ม.ค. 2563 08:11 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 08:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:47 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:46 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:40 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
25 ม.ค. 2563 07:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
23 ม.ค. 2563 19:27 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข ประกาศผลสอบ วิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
21 ม.ค. 2563 05:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
20 ม.ค. 2563 23:02 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศผลสอบ วิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20 ม.ค. 2563 19:56 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
20 ม.ค. 2563 18:58 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ่ด่วน ภายใน 25 มกราคม 2563 การตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
15 ม.ค. 2563 06:40 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 16 มกราคม วันครู
14 ม.ค. 2563 23:58 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
14 ม.ค. 2563 02:48 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
9 ม.ค. 2563 06:12 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
15 ธ.ค. 2562 00:35 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน
15 ธ.ค. 2562 00:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
12 ธ.ค. 2562 07:17 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 พ.ย. 2562 15:04 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข Big Data กระทรวงศึกษาธิการ
29 พ.ย. 2562 04:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
29 พ.ย. 2562 01:08 นายเทอดชัย บัวผาย อัปเดต 2019-11-29_16-06-10.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า