กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ชลลดา นาควรินทร์ แนบ มอบของน้ำท่วม.jpg กับ มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วม
ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วม
ชลลดา นาควรินทร์ แนบ ถวายราชสดุดี.jpg กับ พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
24 พ.ย. 2565 23:23 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com
23 พ.ย. 2565 23:22 เทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 พ.ย. 2565 23:21 เทอดชัย บัวผาย แนบ kkn222.png กับ หน้าหลัก
22 พ.ย. 2565 23:08 ชลลดา นาควรินทร์ แก้ไข ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
22 พ.ย. 2565 23:07 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ พุธเช้า สพฐ..jpg กับ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
22 พ.ย. 2565 23:07 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
22 พ.ย. 2565 23:00 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ อบรมพัสดุ.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและพัสดุ
22 พ.ย. 2565 23:00 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและพัสดุ
21 พ.ย. 2565 23:57 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ 316535975_599519098643095_178794514662872890_n.jpg กับ การประชุมแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
21 พ.ย. 2565 23:57 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง การประชุมแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
21 พ.ย. 2565 22:37 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ DSC_8524.JPG กับ ร่วมเป็นเกียรติมอบสิ่งของพระราชทาน
21 พ.ย. 2565 22:37 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง ร่วมเป็นเกียรติมอบสิ่งของพระราชทาน
21 พ.ย. 2565 00:30 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com
20 พ.ย. 2565 20:29 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ DSC_8279.JPG กับ มอบครุภัณฑ์ (รถยนต์) ให้แก่โรงเรียน
20 พ.ย. 2565 20:29 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง มอบครุภัณฑ์ (รถยนต์) ให้แก่โรงเรียน
20 พ.ย. 2565 20:20 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ 316054710_596627035598968_6266212008436014814_n.jpg กับ การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
20 พ.ย. 2565 20:20 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
17 พ.ย. 2565 21:22 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ 14632 (1).jpg กับ นิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2/2565
17 พ.ย. 2565 21:22 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง นิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2/2565
17 พ.ย. 2565 20:57 ชลลดา นาควรินทร์ แนบ 315839241_594253575836314_8035262315543805228_n.jpg กับ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญาแฮด
17 พ.ย. 2565 20:57 ชลลดา นาควรินทร์ สร้าง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญาแฮด

เก่ากว่า | ใหม่กว่า