กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มี.ค. 2562 23:59 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข HOT นิเทศร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
14 มี.ค. 2562 23:54 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ็HOT นิเทศร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562 06:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 และการจัดนิทรรศการ มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
12 มี.ค. 2562 21:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลาย ปีการศึกษา 2561
12 มี.ค. 2562 21:42 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลาย ปีการศึกษา 2561
5 มี.ค. 2562 05:33 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 และการจัดนิทรรศการ มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
26 ก.พ. 2562 06:29 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
26 ก.พ. 2562 06:28 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
25 ก.พ. 2562 19:22 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ก.พ. 2562 19:15 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562
17 ก.พ. 2562 19:31 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง คุณครูนิตยา เทพาขันธ์ ครูดี ศรี สพฐ. (2561)
17 ก.พ. 2562 19:28 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง DLTV โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2
17 ก.พ. 2562 19:24 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 5P โมเดล สพป.ขอนแก่น เขต 2
17 ก.พ. 2562 19:22 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แนะนำ สพป.ขอนแก่น เขต 2
17 ก.พ. 2562 19:19 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
17 ก.พ. 2562 18:04 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 3
17 ก.พ. 2562 18:02 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1
17 ก.พ. 2562 17:30 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1
17 ก.พ. 2562 17:21 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สื่อ YouTupe
16 ก.พ. 2562 19:52 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศเลขที่นั่งสอบ วิชาการนานาชาติ ปี2562 รอบสอง ระดับประเทศ
15 ก.พ. 2562 00:12 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
15 ก.พ. 2562 00:10 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
15 ก.พ. 2562 00:09 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
10 ก.พ. 2562 22:40 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5
10 ก.พ. 2562 22:39 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

เก่ากว่า | ใหม่กว่า