กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ส.ค. 2562 16:34 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ข่าว มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8 ส.ค. 2562 02:49 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ข่าว มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7 ส.ค. 2562 05:07 kkn2 admin สร้าง การประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019
6 ส.ค. 2562 05:33 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”
3 ส.ค. 2562 07:42 kkn2 admin แก้ไข สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 ส.ค. 2562 07:41 kkn2 admin แก้ไข โครงการมอบชุดนักเรียนและอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
3 ส.ค. 2562 07:40 kkn2 admin แก้ไข ผอ.ร.ร.ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
3 ส.ค. 2562 07:39 kkn2 admin แก้ไข ประธานเปิดค่ายคุณธรรม
3 ส.ค. 2562 07:39 kkn2 admin สร้าง ประธานเปิดค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
3 ส.ค. 2562 07:17 kkn2 admin สร้าง ผอ.ร.ร.ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
3 ส.ค. 2562 07:14 kkn2 admin สร้าง เปิดการอบรมโครงการ"พัฒนานักเรียนผู้นำและโครงการห้องสมุด 3 ดี จีเอฟสร้างปัญญา
3 ส.ค. 2562 07:10 kkn2 admin สร้าง โครงการมอบชุดนักเรียนและอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
3 ส.ค. 2562 07:07 kkn2 admin สร้าง การฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่"
3 ส.ค. 2562 06:45 kkn2 admin แก้ไข สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
3 ส.ค. 2562 06:42 kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
3 ส.ค. 2562 04:11 kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 ส.ค. 2562 03:37 kkn2 admin สร้าง ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม สพป.ขก.2
3 ส.ค. 2562 03:33 kkn2 admin สร้าง สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค
1 ส.ค. 2562 23:53 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
30 ก.ค. 2562 18:24 นายเทอดชัย บัวผาย อัปเดต qa.jpg
30 ก.ค. 2562 18:19 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ 42.jpg กับ หน้าหลัก
30 ก.ค. 2562 18:15 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ qa.jpg กับ หน้าหลัก
30 ก.ค. 2562 18:07 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ oit34.jpg กับ หน้าหลัก
30 ก.ค. 2562 18:06 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ oit10.jpg กับ หน้าหลัก
30 ก.ค. 2562 18:06 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ oit12.jpg กับ หน้าหลัก