กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ม.ค. 2562 15:02 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 ม.ค. 2562 15:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 2562 15:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 2562 15:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 2562 14:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มกฏหมายและคดี
16 ม.ค. 2562 14:53 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง กลุ่มกฏหมายและคดี
14 ม.ค. 2562 17:55 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง คำขวัญงานวันครู
14 ม.ค. 2562 17:47 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ม.ค. 2562 03:26 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ onet61.jpg กับ หน้าหลัก
13 ม.ค. 2562 21:57 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
9 ม.ค. 2562 01:48 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู
9 ม.ค. 2562 01:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 ม.ค. 2562 01:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
9 ม.ค. 2562 00:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โทรศัพท์ติดต่อ
9 ม.ค. 2562 00:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โทรศัพท์ติดต่อ
8 ม.ค. 2562 07:15 นายเทอดชัย บัวผาย แนบ money.jpg กับ หน้าหลัก
8 ม.ค. 2562 06:37 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 มอบรถวีลแชร์ให้นักเรียนในสังกัด
8 ม.ค. 2562 06:33 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ศรร.
8 ม.ค. 2562 06:32 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุม ศรร.
8 ม.ค. 2562 06:28 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขก.2 มอบรถวีลแชร์ให้นักเรียนในสังกัด
8 ม.ค. 2562 06:23 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขก.2 มอบรถวีลแชร์ให้นักเรียนในสังกัด
8 ม.ค. 2562 01:15 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
7 ม.ค. 2562 05:27 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1 ระยะ 6 เดือน)
7 ม.ค. 2562 05:26 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1 ระยะ 6 เดือน)
6 ม.ค. 2562 19:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ