กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ก.ค. 2561 02:23 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:11 kkn2 admin แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
27 ก.ค. 2561 01:56 kkn2 admin แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
27 ก.ค. 2561 00:12 kkn2 admin สร้าง บทความไม่มีชื่อ
26 ก.ค. 2561 23:34 kkn2 admin แก้ไข ภาพข่าวกิจกรรม
26 ก.ค. 2561 23:21 kkn2 admin สร้าง ภาพข่าวกิจกรรม
22 ก.ค. 2561 15:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
22 ก.ค. 2561 15:25 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ขอนแก่น เขต 2 Youtupe
20 ก.ค. 2561 05:58 kkn2 admin สร้าง พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
19 ก.ค. 2561 08:10 นายเทอดชัย บัวผาย นำออกไฟล์แนบ kk2news605.zip จาก นำเข้าข้อมูลกำลังพลปกิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2560
18 ก.ค. 2561 19:39 kkn2 admin สร้าง “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)”สพป.ขก.2
17 ก.ค. 2561 20:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
17 ก.ค. 2561 15:52 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง “5P for Quality Classroom”
17 ก.ค. 2561 15:32 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
17 ก.ค. 2561 07:10 kkn2 admin สร้าง การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่3/2561
17 ก.ค. 2561 07:06 kkn2 admin สร้าง ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล
14 ก.ค. 2561 04:18 kkn2 admin สร้าง มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา
14 ก.ค. 2561 04:14 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขก.2 เปิดค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
14 ก.ค. 2561 04:09 kkn2 admin สร้าง ผอ.สพป.ขก.2 เปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์เครือข่ายท่าศาลา
12 ก.ค. 2561 02:26 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET
12 ก.ค. 2561 00:55 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ แก้ไข อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET
11 ก.ค. 2561 03:18 นายมหรรณพ สมอเนื้อ สร้าง เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑
11 ก.ค. 2561 01:52 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ สร้าง อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET
3 ก.ค. 2561 02:17 kkn2 admin สร้าง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย
2 ก.ค. 2561 00:59 kkn2 admin แก้ไข โครงการพัฒนาครูครบวงจร