กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 พ.ค. 2561 04:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 พ.ค. 2561 04:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12 พ.ค. 2561 15:11 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
11 พ.ค. 2561 20:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
10 พ.ค. 2561 16:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 พ.ค. 2561 16:51 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 พ.ค. 2561 05:18 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
9 พ.ค. 2561 05:16 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
9 พ.ค. 2561 05:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
9 พ.ค. 2561 05:12 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข (ด่วนที่สุด) แจ้ง รับชมการประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
8 พ.ค. 2561 20:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 3.การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน
8 พ.ค. 2561 05:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โพสต์8 พ.ย. 2560 21:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย
8 พ.ค. 2561 05:07 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โพสต์8 พ.ย. 2560 21:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย
6 พ.ค. 2561 20:48 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง (ด่วนที่สุด) แจ้ง รับชมการประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)
5 พ.ค. 2561 01:05 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
5 พ.ค. 2561 01:03 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข STEM KKN2
5 พ.ค. 2561 01:03 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข STEM KKN2
5 พ.ค. 2561 01:02 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง STEM KKN2
4 พ.ค. 2561 06:14 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
4 พ.ค. 2561 06:11 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
4 พ.ค. 2561 06:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 3.การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน
4 พ.ค. 2561 06:07 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง 3,การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน
4 พ.ค. 2561 06:07 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
4 พ.ค. 2561 06:06 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข 1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
4 พ.ค. 2561 05:58 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา