กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ก.ค. 2561 06:22 kkn2 admin แก้ไข พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 2561 06:22 kkn2 admin แก้ไข พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. 2561 06:21 kkn2 admin สร้าง พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 ก.ค. 2561 06:12 kkn2 admin สร้าง การจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium
28 ก.ค. 2561 05:43 kkn2 admin สร้าง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค. 2561 05:36 kkn2 admin สร้าง บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
28 ก.ค. 2561 04:40 kkn2 admin สร้าง ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
27 ก.ค. 2561 03:07 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 03:06 kkn2 admin แก้ไข ต้อนรับ ผอ.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
27 ก.ค. 2561 02:47 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:47 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:45 kkn2 admin แก้ไข ผอ.สพป.ขอนแก่น มอบนโยบาย
27 ก.ค. 2561 02:43 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:39 kkn2 admin แก้ไข ภาพข่าวกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:34 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:32 kkn2 admin แก้ไข รับ ผอ.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 27 พย.60
27 ก.ค. 2561 02:27 kkn2 admin สร้าง ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:23 kkn2 admin แก้ไข ภาพกิจกรรม
27 ก.ค. 2561 02:11 kkn2 admin แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
27 ก.ค. 2561 01:56 kkn2 admin แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
27 ก.ค. 2561 00:12 kkn2 admin สร้าง บทความไม่มีชื่อ
26 ก.ค. 2561 23:34 kkn2 admin แก้ไข ภาพข่าวกิจกรรม
26 ก.ค. 2561 23:21 kkn2 admin สร้าง ภาพข่าวกิจกรรม
22 ก.ค. 2561 15:31 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
22 ก.ค. 2561 15:25 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ขอนแก่น เขต 2 Youtupe