กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.พ. 2562 19:22 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แนะนำ สพป.ขอนแก่น เขต 2
17 ก.พ. 2562 19:19 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
17 ก.พ. 2562 18:04 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 3
17 ก.พ. 2562 18:02 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน องค์ประกอบที่ 1
17 ก.พ. 2562 17:30 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ เขตพื้นที่การศึกษา องค์ประกอบที่ 1
17 ก.พ. 2562 17:21 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สื่อ YouTupe
16 ก.พ. 2562 19:52 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศเลขที่นั่งสอบ วิชาการนานาชาติ ปี2562 รอบสอง ระดับประเทศ
15 ก.พ. 2562 00:12 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
15 ก.พ. 2562 00:10 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
15 ก.พ. 2562 00:09 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561
10 ก.พ. 2562 22:40 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5
10 ก.พ. 2562 22:39 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5
7 ก.พ. 2562 05:25 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
6 ก.พ. 2562 22:28 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง เกียรติบัตร การทดสอบวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2562
30 ม.ค. 2562 21:26 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
24 ม.ค. 2562 22:16 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
24 ม.ค. 2562 19:50 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
23 ม.ค. 2562 00:43 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
23 ม.ค. 2562 00:43 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
21 ม.ค. 2562 00:41 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลการทดสอบวิชาการ นานาชาติ ปี2562
18 ม.ค. 2562 02:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน่วยตรวจสอบภายใน
18 ม.ค. 2562 02:53 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มอำนวยการ
16 ม.ค. 2562 15:02 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
16 ม.ค. 2562 15:01 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 2562 15:00 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล