กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 มี.ค. 2563 20:02 kkn2 admin แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก 141โรง)
10 มี.ค. 2563 19:40 kkn2 admin แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก 141โรง)
10 มี.ค. 2563 16:58 ดร.เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก 141โรง)
10 มี.ค. 2563 16:53 ดร.เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 16:48 ดร.เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 16:47 ดร.เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 16:43 ดร.เทอดชัย บัวผาย แก้ไข การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 2563 15:55 ดร.เทอดชัย บัวผาย สร้าง การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7 มี.ค. 2563 20:38 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
7 มี.ค. 2563 20:24 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
7 มี.ค. 2563 14:37 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
7 มี.ค. 2563 14:36 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่
7 มี.ค. 2563 14:07 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
7 มี.ค. 2563 14:07 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
7 มี.ค. 2563 14:06 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
7 มี.ค. 2563 13:50 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ผู้บริหารหน่วยงาน
25 ก.พ. 2563 04:33 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
25 ก.พ. 2563 04:30 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
18 ก.พ. 2563 19:09 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2562
18 ก.พ. 2563 05:57 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง นิเทศ ร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
17 ก.พ. 2563 21:09 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น
17 ก.พ. 2563 21:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น
16 ก.พ. 2563 22:32 ประสงค์ พรหมเมตตา แก้ไข เชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและชมนิทรรศการงานเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร
16 ก.พ. 2563 22:31 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง เชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและชมนิทรรศการงานเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร
11 ก.พ. 2563 00:49 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น