กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ม.ค. 2561 19:54 kkn2 admin สร้าง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
20 ม.ค. 2561 01:14 kkn2 admin สร้าง การจัดงานวันครู อำเภอบ้านไผ่
19 ม.ค. 2561 15:28 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วน กรอกข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 19 มกราคม 2561
19 ม.ค. 2561 15:21 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง สถิติการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
19 ม.ค. 2561 04:32 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง การประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
19 ม.ค. 2561 03:49 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง กรอกข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 19 มกราคม 2561
19 ม.ค. 2561 03:47 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
15 ม.ค. 2561 16:53 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง วันครู 2561
14 ม.ค. 2561 23:57 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
8 ม.ค. 2561 04:30 kkn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
7 ม.ค. 2561 21:45 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 ม.ค. 2561 00:13 kkn2 admin แก้ไข สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมสัมมาพัฒนาบุคลากรในสังกัด
7 ม.ค. 2561 00:11 kkn2 admin แนบ DSC_5596_resize_resize.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
7 ม.ค. 2561 00:11 kkn2 admin สร้าง บทความไม่มีชื่อ
6 ม.ค. 2561 08:10 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
6 ม.ค. 2561 08:08 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
6 ม.ค. 2561 08:07 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
6 ม.ค. 2561 06:22 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
6 ม.ค. 2561 01:46 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ม.ค. 2561 01:42 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ม.ค. 2561 01:42 นายเทอดชัย บัวผาย สร้าง แจ้งรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ม.ค. 2561 05:21 kkn2 admin แก้ไข สพป.สัญจร อำเภอบ้านไผ่
5 ม.ค. 2561 05:19 kkn2 admin แก้ไข สพป.สัญจร อำเภอบ้านไผ่
5 ม.ค. 2561 05:18 kkn2 admin แนบ 2017-12-25_10-11-50_resize.png กับ สพป.สัญจร อำเภอบ้านไผ่
5 ม.ค. 2561 00:53 kkn2 admin แนบ DSC_6334_resize.JPG กับ สพป.สัญจร อำเภอชนบท