กิจกรรมล่าสุดของไซต์

kkn2 admin แนบ 48333193_1135707366592724_5466850892240125952_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48314217_1135707603259367_4878265249691598848_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48281564_1135707206592740_7628040403651919872_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48242383_1135707146592746_3338154135567466496_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 48156174_1135707543259373_4283343757287358464_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 47687377_1135707163259411_5905109569872330752_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin แนบ 47684403_1135707306592730_3141783626589405184_n.jpg กับ การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin สร้าง การรับชมรายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
kkn2 admin สร้าง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมฯ
kkn2 admin สร้าง การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน “เมืองมัญจา เกมส์”
kkn2 admin สร้าง ทีม สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมให้กำลังใจ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.
kkn2 admin สร้าง สพป.ขก.2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ร.ร.พระราชทาน
kkn2 admin สร้าง สพป.ขก.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
kkn2 admin สร้าง สพป.ขก.2 ร่วมงานวันปิยมหาราช
kkn2 admin แก้ไข สพป.ขก.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพิธีถวายพวงมาลา
kkn2 admin สร้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพิธีถวายพวงมาลา
kkn2 admin สร้าง การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
21 ก.ค. 2562 19:29 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข เก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 ก.ค. 2562 23:30 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
19 ก.ค. 2562 23:22 ประสงค์ พรหมเมตตา สร้าง แจ้งส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
14 ก.ค. 2562 21:56 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต
14 ก.ค. 2562 21:55 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต
14 ก.ค. 2562 21:54 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ก.ค. 2562 21:46 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข หน้าหลัก
14 ก.ค. 2562 21:41 นายเทอดชัย บัวผาย แก้ไข สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต