กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
www.kkn2.esdc.go.th
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ย้ายไปเว็บไซต์ แห่งใหม่คลิกที่นี่  www.kkn2.go.th/new

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ขอนแก่น เขต 2